תמי יצחקי

16.11.1970
שוטרת במדים
תמי יצחקי
צילום : "סמי בן גד"