ליליאן רובה

23.11.1970
דוגמנית
ליליאן רובה
צילום : "ר. בובליץ"