אירמה גולדמן

07.12.1970
דוגמנית
אירמה גולדמן
צילום : "ר. בובליץ"