דסי הוף

14.12.1970
דוגמנית
דסי הוף
צילום : "ר. בובליץ"