סופיה פריש

21.12.1970
דוגמנית
סופיה פריש
צילום : "ר. בובליץ"