רחל רובי

28.12.1970
דוגמנית
רחל רובי
צילום : "ר. בובליץ"