סטלה בארי

11.01.1971
דוגמנית
סטלה בארי
צילום : "לא ידוע"