מיריי איבנר

18.01.1971
דוגמנית
מיריי איבנר
צילום : "ר. בובליץ"