פרידה מוליץ

08.02.1971
דוגמנית
פרידה מוליץ
צילום : "ר. בובליץ"