הילרי הרטוג

22.02.1971
דוגמנית
הילרי הרטוג
צילום : "ר. בובליץ"