גייל לרר

01.03.1971
דוגמנית
גייל לרר
צילום : "לא ידוע"