ברברה גילן

08.03.1971
גיליון פורים מיוחד
ברברה גילן
צילום : "לא ידוע"