מילי סולור

22.03.1971
דוגמנית
מילי סולור
צילום : "ר. בובליץ"