סילביה גינו

29.03.1971
דוגמנית
סילביה גינו
צילום : "ר. בובליץ"