פולה שף

05.04.1971
דוגמנית
פולה שף
צילום : "ר. בובליץ"