שרה לינדי

19.04.1971
דוגמנית
שרה לינדי
צילום : "ר. בובליץ"