אמה מרכוס

24.08.1949
דמות השבוע: אמה מרכוס, אלמנת האלוף דוד מרכוס בצילום בראש העמוד: זוג מחשב הוצאות. "החיים זורמים בשקט עד שמביא הבעל את משכורתו והזוג מתחיל להפריש ממנה את המיסים".
אמה מרכוס
צילום : "לא ידוע"