אתי אורגד

31.05.1971
מלכת היופי לשנת 1971
אתי אורגד
צילום : "סמי בן גד"