מירי בן דוד, אילנה רובינא ושמואל רודנסקי

14.06.1971
נערת ישראל ברגע ההכתרה
מירי בן דוד, אילנה רובינא ושמואל רודנסקי
צילום : "סטודיו גברא"