אורלי גורן ועודד קוטלר

21.06.1971
מלכת היופי-עשרה ברגע ההכתרה
אורלי גורן ועודד קוטלר
צילום : "סטודיו גברא"