מירי בן דוד ואורלי גורן

28.06.1971
נערת ישראל ומלכת היופי-עשרה לשנת 1971
מירי בן דוד ואורלי גורן
צילום : "סטודיו גברא"