מירי בן דוד

05.07.1971
נערת ישראל לשנת 1971
מירי בן דוד
צילום : "סטודיו גברא"