אתי אורגד

12.07.1971
מלכת היופי לשנת 1971
אתי אורגד
צילום : "סמי בן גד"