פנינה אלון

19.07.1971
מלכת החן לשנת 1971
פנינה אלון
צילום : "סמי בן גד"