סילביה האן

02.08.1971
דוגמנית
סילביה האן
צילום : "ר. בובליץ"