ג'ורג'יאנה ריזק

16.08.1971

מיס תבל לשנת 1971

ג'ורג'יאנה ריזק
צילום : "ר. בובליץ"