אלה גריר

23.08.1971
דוגמנית
אלה גריר
צילום : "ר. בובליץ"