אלונה ביין

30.08.1971
דוגמנית
אלונה ביין
צילום : "ר. בובליץ"