הסטר פיריאן

06.09.1971
דוגמנית
הסטר פיריאן
צילום : "ר. בובליץ"