מינה גולמן

13.09.1971
דוגמנית
מינה גולמן
צילום : "ר. בובליץ"