אסתר תור

19.09.1971
דוגמנית
אסתר תור
צילום : "ר. בובליץ"