שירלי בול

27.09.1971
דוגמנית
שירלי בול
צילום : "ר. בובליץ"