חינה פורון

03.10.1971
דוגמנית
חינה פורון
צילום : "ר. בובליץ"