קורה מינסל

10.10.1971
דוגמנית
קורה מינסל
צילום : "ר. בובליץ"