אנדה פינקרפלד עמיר

07.09.1949
דמות השבוע: אנדה פינקרפלד עמיר, "המשוררת ומנציחת זכר חללי מלחמתנו". בצילום בראש העמוד: "הדוד הטוב עוזר לילדי הגן לעבור את הכביש".
אנדה פינקרפלד עמיר
צילום : "לא ידוע"