שירלי פורור

25.10.1971
דוגמנית
שירלי פורור
צילום : "ר. בובליץ"