מירי בן דוד

01.11.1971
נערת ישראל עם דיילות "אל על" בדרכה לתחרות מיס עולם בלונדון
מירי בן דוד
צילום : "סמי בן גד"