חנה רוטיר

08.11.1971
דוגמנית
חנה רוטיר
צילום : "ר. בובליץ"