לינה קוב

15.11.1971
דוגמנית
לינה קוב
צילום : "ר. בובליץ"