תמרה בריל

22.01.1971
דוגמנית
תמרה בריל
צילום : "ר. בובליץ"