פלורנס היל

13.12.1971
דוגמנית
פלורנס היל
צילום : "ר. בובליץ"