נורמה גייל

20.12.1971
דוגמנית
נורמה גייל
צילום : "ר. בובליץ"