סילביה גריי

27.12.1971
דוגמנית
סילביה גריי
צילום : "ר. בובליץ"