אלינור קראב

03.01.1972
דוגמנית
אלינור קראב
צילום : "ר. בובליץ"