מריאן בורד

10.01.1972
דוגמנית
מריאן בורד
צילום : "ר. בובליץ"