שילה ג'ונסון

17.01.1972
דוגמנית
שילה ג'ונסון
צילום : "ר. בובליץ"