גלוריה פיין

24.01.1972
דוגמנית
גלוריה פיין
צילום : "ר. בובליץ"