נעמה אורוף

31.01.1972
דוגמנית
נעמה אורוף
צילום : "ר. בובליץ"