יפה מס

07.02.1972
דוגמנית
יפה מס
צילום : "סמי בן גד"