דורה הארט

14.02.1972
דוגמנית
דורה הארט
צילום : "ר. בובליץ"